Po zalogowaniu na konto podróżnego w skrzynce odbiorczej możesz wyświetlać swoją korespondencję z właścicielem/menedżerem hotelu.  Wiadomości te można przenosić do i z archiwum, co pomaga zarządzać skrzynką odbiorczą.  Wiadomości nie można trwale usunąć.  Ponadto wiadomości można przenosić do i z archiwum za pomocą aplikacji mobilnej.

Aby przenieść wiadomość do archiwum:
  1. Zaloguj się na konto podróżnego.
  2. Przejdź do Skrzynki odbiorczej.
  3. Wybierz wiadomości, które chcesz przenieść do archiwum.
  4. Kliknij Przenieś do archiwum.
Aby przenieść wiadomość z archiwum:
  1. Zaloguj się na konto podróżnego.
  2. Przejdź do Skrzynki odbiorczej.
  3. Przejdź do Archiwum.
  4. Wybierz wiadomości, które chcesz przenieść z archiwum.
  5. Kliknij Przenieś do Skrzynki odbiorczej.